Myter og begrepsavklaringer

Det finnes myter om økologisk mat og landbruk. Her kan du finne noen svar.

Les mer

Flere temaer

Hva er økologisk landbruk

Hva gjør at økologisk landbruk skiller seg fra annet landbruk?

Les mer

Dyrevelferd

Les om forskjeller i regelverket for økologiske husdyr og andre husdyr.

Her kan du lese

Helse og sunnhet

Er økologisk mat og jordbruk sunnere?

Helse og sunnhet

Klima og miljø

Økologisk jordbruk inngår også som en naturlig del av et mangfoldig og bærekraftig norsk jordbruk der FNs bærekraftsmål nr. 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk er særlig relevant som en overordnet føring for utvikling av det økologiske jordbruket.

Mer om dette

Om Økologisk.no

Økologisk.no skal deg innsikt og kunnskap om økologisk mat og landbruk i Norge gjennom faktabasert og pålitelig informasjon, slik at du kan ta informerte valg og interessen og engasjementet for økologisk mat øker.

Statistikk

Svar fra spørreundersøkelse til norske forbrukere. Ønsker dere mer informasjon om økologisk mat?