Regenerativt landbruk

Mange har fått med seg begrepet. Men hva betyr det egentlig?

Skrevet av Ine Vik den
Del denne siden

Godt spørsmål, tenkte jeg. Det er ulikt hva som blir lagt i dette begrepet: fra permakultur til Holistic management, men de fleste mener former for karbonbindende landbruk og jordoppbygging. Det siste kan fungere som et godt paraplybegrep på norsk. Begrepet beskriver altså landbruk hvor man bruker metoder som blant annet skal kunne forbedre jord og bidra positivt mot klimaendringer.

Termen ble først brukt av Rodale Institute på 80-tallet. Siden har begrepet blitt brukt av flere, og de fleste har som felles mål å ta landbruket i en ny retning og gjenopprette en sunn og fruktbar matjord. Metodene og tankegangene er assosiert med økologisk landbruk og holistisk tankegang, men flere av prinsippene brukes også av konvensjonelle bønder. Kort fortalt dreier det seg om å tilbakeføre en stor del organisk materiale til jorda, minimere jordbearbeiding, tilføre kompost, øke biologisk diversitet, jorddekke og dekkvekster samt grønngjødsel. Metodene virker i mange tilfeller karbonbindene, og kan slik brukes som et tiltak mot klimaendringer.

Jordoppbyggende landbruk er knyttet til prinsipper og praksis som skal gjøre jorda sunnere år etter år. Disse inkluderer:

  • Tenk helhetlig.
  • Forbedre økosystemet.
  • Øke fruktbarheten i jorda, blant annet ved vekselbruk, kompost og gjødsel.
  • Ingen eller minimal jordbearbeiding der det er mulig og fornuftig.
  • Målrettet beite.

Beiting fungerer flott som jordoppbygging. Med målrettet beitebruk, planlegges beitesesongen nøye. Stikkord er riktig dyr på riktig sted, kartlegging av beitearealer og en beiteplan. Flere studier viser at målrettet bruk av beitende dyr kan ha positiv effekt på jorda, og gjøre skrinne områder mer frodige og motstandsdyktige. Beite kan også  stimulere til økt plantevekst, karbonlagring og biodiversitet.

Jordoppbygging kan også praktiseres uten husdyr. Ved tilførsel av kompost og gjødsel, samt bruk av jorddekke, vil man kunne fôre jorda med næring over tid. Målet er å gjøre jorda stadig mer fruktbar.

Mange er interessert i jordoppbygging, også oss som ikke er bønder.  

Her er mer fagstoff

Her er bøker om temaet