Sopp kan dra på haiketur

Insektforsker og biolog Rannveig M. Jacobsen har tatt doktorgrad i hvordan sopp kan haike med insekter for å finne nye levesteder.

Skrevet av den
Del denne siden

- Det var veldig uventet og oppmuntrende. Jeg hadde inntrykk av at prisen var mer rettet mot anvendt forskning, og temaet mitt økologi og grunnforskning er ikke akkurat næringsrettet arbeid. Det var oppmuntrende at det verdsettes av folk utenfor fagfeltet, forteller Rannveig M. Jacobsen.

Viktige verdier
Rannveig har fra tidligere en bachelor og mastergrad i økologi og gjennom doktorgraden har hun jobbet med morsomste hun vet: forskning på insekter. I tillegg er hun glad i skogen.
- Jeg håper at forskningen kan ha en naturverneffekt, når vi lærer mer om verdien av insekter, sopp og død ved så setter vi større pris på dem. Mange kan synes at insekter, død ved og sopp er ekkelt og at død og råtten ved skal fjernes. Jeg synes det er fint og spennende, forteller hun.

Soppen haiker til et nytt hjem
Hun har valgt seg et kjernefelt og fokuserer på insekter som lever i døde trær, og deres samspill med vedlevende sopp.
Her er det ikke snakk om kun barkbiller, men alle slags vedlevende insekter.
- Jeg satte opp et eksperiment ute i Østmarka og Nordmarka, der jeg prøvde å stenge insekter ute fra trestokker, for å se hvilken effekt det har på soppsamfunnet.
Det viste seg at soppsamfunnene blir helt annerledes i stokkene der insektene ikke får slippe til, forteller hun.
For sopp som lever i døde trær har vind blitt sett på som den viktigste spredningsveien, men forskerne har mistenkt at det ikke er hele sannheten.
I sin doktorgrad har Rannveig funnet at insekter kan fungere som transportvei for soppen og hjulpet den fra en trestokk til en annen. Insekter kan dermed spre sopp til nye leveområder. Soppen haiker til et nytt hjem!

Viktig for livets grønne gang
Studiene har betydning både for hvor forvaltning av insekt-og- sopp-mangfoldet vi finner i skogene våre og forståelse av samspillet mellom disse to organismegruppene.
- Hvorfor er dette et veldig viktig funn?
- Dette er viktig for å forstå hvordan naturen og økosystemene henger sammen, sier Jacobsen. Hvordan skal vi klare å ta vare på og forvalte noe vi ikke forstår?

Jacobsen fant i sitt eksperiment at noen arter sopp som er viktige nedbrytere klarer seg dårligere uten insekter. Uten insektene går dermed nedbrytingen av veden saktere.
Treg nedbrytning kan i ytterste konsekvens gjøre at mindre næring blir tilgjengelig for levende trær. Dermed kan det påvirke hvor godt skogen vokser.

- Så det gjelder å legge til rette for at insekter og sopp kan jobbe sammen. Vi kan ikke bare bevare noen få utvalgte arter, for de fleste organismer er avhengige av et nettverk av andre arter. Ingen av oss eksisterer i isolasjon, vi må prøve å se helheten i naturen, forteller Rannveig M. Jacobsen.


En fantastisk formidler
I tillegg til inspirasjonspris har Rannveig mottatt en formidlingspris. Det skjedde i 2015.
I løpet av sin doktorgrad har hun formidlet sin forskning 10 ganger i radio, TV, aviser og på nett. I tillegg har hun formidlet resultater av sin forskning på seks internasjonale konferanser og var spesielt invitert til verdenskongressen i entomologi i Orlando i 2016.
Sammen med sine tidligere veiledere Anne Sverdrup- Thygesen og Tone Birkemoe formidler de forskning på bloggen insektøkologene.