Urbant landbruk for Oslobeboere

Har du en bonde i magen? Her kommer noen tips for deg som vil være bonde i byen.

Skrevet av Matmerk den
Del denne siden

Oslo kommunes tilskudd til urbant landbruk

Oslo kommune gir støtte til produksjon av mat og nytteprodukter i urbane omgivelser, inkludert dyrking av planter, husdyrhold og birøkt. Borettslag, sameier, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige, foreninger og organisasjoner kan søke. Tilskuddet har blant annet gjort det mulig for borettslag å drive med hønsehold eller birøkt, og mange har fått ønskene sine oppfylt med mer. Årets søknadsfrist har gått ut, men følg med på kommunens nettsted for ny søknadsfrist! Bruk ventetiden på å planlegge med naboer og styre, særlig om dere ønsker å holde dyr. Det er relativt gode odds for å få støtte, og mange rapporterer om en helt ny bosituasjon etter slike tiltak.

 

Bli birøkter!

Dersom du ønsker å ha bier, må du enten starte på nybegynnerkurs i birøkt eller inngå en fadderavtale. Nybegynnerkurs holdes av lokale birøkterlag under Norges Birøkterlag. Du må søke til grunneier om tillatelse til å sette bier på en eiendom. Her er byene litt ulike, men Oslo kommune gir for eksempel tillatelse til utplassering av bikuber i parker og andre friområder. Bymiljøetaten kan hjelpe med informasjon om gode områder: det er ikke anbefalt å sette ut bier i områder hvor det er sårbare villbiebestander. Man kan søke om midler til birøkt i støtteordingen nevnt ovenfor.

 

Adoptér en dyrkingskasse

Dersom du bor i bydel Sagene eller Grünerløkka kan du søke om å adoptere en kasse å dyrke i. Kassene adopteres av beboere i bydelen – den som adopterer står for stell og såing, mens bydelen dekker utgifter til kasser og jord. Kassene er plassert på flere steder i bydelene, og det er løpende søknadsfrist.

 

Gå på kurs

Dette er et kjempetiltak, hvor Bymiljøetaten setter opp dyrkekurs. Du lærer om frø, jord, vanning og pleie. Selv erfarne kan ha glede av disse kursene siden de tar for seg utfordringene og gledene med urban dyrking. Kurset koster ringe 150,- og inkluderer jord, frø og potter. Geitmyra matkultursenter arrrangerer også kurs for barn med voksne (altså – man må ha med minst ett barn per voksen) hvor man kan lære å så og plante og alt som hører med. Her lærer man til og med å lage egne potter! Nabolagshager er Oslos urbane senter for dyrking, byøkologisk innovasjoon og grønt nærmiljøengasjement. De holder også en mengde kurs og foredrag for alt fra offentlige aktører til lag og foreninger.

 

Høns i byen

Høns i by er fullt mulig, men man må ta litt mer hensyn enn på landet. Høns gir egg, kjøtt og gjødsel, men hønsehold kan også være en fin sosial aktivitet og gi mye glede.

Bymiljøetaten gir tips til vordende hønsebønder, og Norsk rasefjørfeforbund kan bistå med info om hønsehold. Flere borettslag har fått høns i bakgården, og selv om det krever litt forpliktelse (det er tross alt snakk om levende dyr og alt det fører med seg) har dette vist seg å fungere godt. Byhøner støttes også av tilskuddsordningen til Oslo kommune. I 2017 fikk Bymiljøetaten inn 192 søknader, av disse var 75 sameier og borettslag. 65 fikk støtte!

 

Bygg din egen dyrkekasse

Man må ikke adoptere en kasse for å kunne dyrke i byen – det går også fint å lage sin egen! Spør om lov til å sette kassene i bakgården, og plant slikt som passer til solforholdene. Lag kassa av en pallekarm eller eksisterende eske, eller bygg din egen og bestem utseende selv. Husk bare å ikke bygge av trykkimpregnerte materialer! Disse er satt inn med stoffer som ikke har noe å gjøre i maten din. Det finnes mange gode tips om triks om å bygge dyrkekasser, her er et godt eksempel.  

 

Still deg i kø for parsellhage

Oslo har et tjuetalls parsellhager. En kolonihagehytte er ikke akkurat innenfor enhvers budsjett, og enkelte parsellhager har vanvittige ventelister. Likevel: noen av parsellhagene er innenfor rekkevidde, og å stå i kø koster sjelden så mye. Her finnes en fin oversikt over byens parsellhager og deres kontaktinfo. Det er flere enn man skulle tro, og kanskje en nær deg? God dyrking!