Småfe økologisk

Hvordan vet jeg at maten er økologisk
Del denne siden
(L4) I økologisk produksjon stilles det krav om 1.5 m2 pr dyr. Dyrene skal kunne bevege seg ute hele året. Når de er ute må de kunne finne ly. Dyrene skal beite i utmark og det skal brukes så lite kraftfôr som mulig. Økologiske dyr skal således i hovedsak spise gras, høy og silo. Bygninger og utearealer skal innredes slik at de er tilpasset dyrenes naturlige måte å bevege seg på.