Fjørfe og egg økologisk fjørfeproduksjon

Del denne siden

(L1) I økologisk fjørfeproduksjon er det ikke lov å ha dyrene i bur. Dyrene må i tillegg ha mulighet å bevege seg utendørs. Minstekravet til areal er maks. 6 høner pr. m2 inne og minimum 4 m2 uteareal pr høne. Luftegården skal ha en hvileperiode på 3 måneder mellom hvert innsett (når alle hønene skal skiftes ut), for å opprettholde vegetasjonen og sanere eventuell smitte.

Dyrene skal ha tilgang til økologisk fôr. Økologiske kyllinger vokser stort sett i sitt naturlige tempo og leveres derfor til slakt først etter 81 dager.